Cenník

Cenník služieb v poľovníckom účelovom zariadení SPZ RgO Kysúc "ZÁKOPČIE" platný od 13. 07 .2022

 

 1. TERČE

Redukovaný terč 2,00 €
Neredukovaný terč 2,00 €
Bežiaci diviak-terč 2,00 €
Bežiaca líška-terč 2,00 €
Trojterč (líška, medveď, tetrov)         2,00 €
Dvojitý diviak 2,00 €
Nastreľovací terč 1,00 €
Asfaltový terč 0,25 €
Pištoľový terč 1,00 €

2. PRENÁJOM ZARIADENÍ

Strelište brokové

člen RgO SPZ - SKEET    (20)           6 € / položka / osoba   

                             - TRAP     (25)           7 € / položka / osoba

                           - PARKÚR (25)           8 € / položka / osoba

 

nečlen RgO SPZ  - SKEET (20)         7 € / položka/ osoba

                                  - TRAP  (25)         8 € / položka/ osoba

                               - PARKÚR (25)       9 € / položka/ osoba

 

            (čas na odstrieľanie jednej položky 1 hodina )

 

Strelište guľové

člen RgO SPZ                                   5 €/ hod./ osoba
nečlen RgO SPZ

10 €/ hod./ osoba

 

nastrelenie zbrane                           10 €/ hod./ osoba
   

 

Bežiaci diviak

člen RgO SPZ                                 10 €/ hod. /osoba
nečlen RgO SPZ 15 €/ hod. / osoba

Strelište pištoľové

člen RgO SPZ                                  5 €/ hod. / osoba
nečlen RgO SPZ  10 €/ hod. / osoba

Altánok

člen RgO SPZ                                  50 €/ deň
nečlen RgO SPZ 100 €/ deň

 

Prenájom účelového zariadenia-celý areál

člen RgO SPZ                                   300 €/ deň
nečlen RgO SPZ  500 €/ deň

 

Lukostreľba

1 osoba                                                 5 €/ hod.

Umelý brloh                                        20 €/ hod.

Prenájom strelíšť:

člen RgO    - guľové - 80 €/8 hod

                - brokové - 80 €/8 hod

                - pištolové - 80€/8hod

nečlen RgO - guľové - 150 €/8 hod

                - brokové - 150 €/8 hod

                - pištolové - 150 €/8hod

- Otváracie hodiny strelnice: streda - nedeľa (09:00 - 18:00)

- Streľba položky na brokovom strelišti obmedzená časovo na 1hodinu

- Účtovanie každej aj začatej hodiny (pol hodiny)

- Prenájom areálu a altánku 10 hodín

 

 

 

Cenník si môžete stiahnuť na nasledovnom odkaze: Cenník služieb v poľovníckom účelovom zariadení SPZ RgO Kysúc "Zákopčie" 

 
 

Slovenský poľovnícky zväz - RgO Kysúc © 2014 

Počet návštev: