Dokumenty

Zákony, vyhlášky, smernice
        Tlačivá a formuláre


 Zákon o poľovníctve 274/2009 Z.z.  Žiadosť o vydanie/predĺženie poľovného lístka občan SR
Vyhláška 344/2009 Z.z.  Súhlas dotknutej osoby
Prílohy k vyhláške o poľovníctve (odkaz na stiahnutie)
Súhlas člena SPZ - poistenie
 Smernica SPK - fond rozvoja a zveľaďovania poľovníctva
 Smernica pre udeľovanie vyznamenania "Za rozvoj poľovníctva na Kysuciach"

Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov

Vyššie uvedené tlačivá /4 formuláre/ sú potrebné k vydaniu/predĺženiu platnosti poľovného lístka

Smernica o organizovaní a vykonávaní kontrolných strelieb členmi SPK

 
   Žiadosť o vydanie/predĺženie platnosti PL- cudzinec
   
 

  Prihláška na kurz z poľovníctva

 

Cenníky  Poľovnícka komisia


Poľovné lístky, členské       Správa z chovateľskej prehliadky 2016
 Cenník služieb v poľovníckom účelovom zariadení SPZ RgO Kysúc ..ZÁKOPČIE"  
   

 

Zápisnice z rokovaní


 Predstavenstvo OPK Čadca a SPZ RgO Kysúc                 Konferencia OPK Čadca     

           Rada SPZ RgO Kysúc  

 Zápisnica č.1/2016  Konferencia 2016  Rada 1/2016
 Zápisnica č.2/2016    Rada 2/2016
 Zápisnica č.3/2016    
  Zápisnica č. 4/2016    
 Zápisnica č.5/2016    
     
           Rok 2017
 Zápisnica č.1/2017         Konferencia 2017  Snem SPZ RgO Kysúc
 Zápisnica č.2/2017    
Zápisnica č.3/2017    
Zápisnica č.4/2017    
 Zápisnica č. 5/2017    
   Rok 2018  
 Zápisnica č.1/2018    
     
 
 

Slovenský poľovnícky zväz - RgO Kysúc © 2014 

Počet návštev: