Predĺženie platnosti poľovných lístkov 2021

Obvodná poľovnícka komora Čadca upozorňuje držiteľov poľovných lístkov (ďalej "PL"), ktorým končí platnosť k 31.12.2021, a majú aj naďalej záujem pokračovať v činnosti v prospech prírody a poľovníctva, že žiadosti o vydanie/predĺženie platnosti PL je potrebné podať najneskôr 30 dní pred uplynutím doby platnosti PL (do 1.12.2021).

Žiadosti podané od 2.12.2021 už nebude možné považovať za žiadosť o predĺženie platnosti PL, ale za žiadosť o jeho vydanie spoplatnené podľa platného cenníka.

Zoznam držiteľov s končiacou platnosťou PL nájdete v priloženom súbore: ZOZNAM

 K predĺženiu platnosti poľovného lístka, resp. jeho vydaniu budete potrebovať:

1. vypísanú a podpísanú žiadosť

2. 2x Foto 3x3,5 cm (1x na PL, 1x na žiadosť)

3. oboznámenie so spracúvaním osobných údajov

4. súhlas dotknutej osoby (SPK)

5. súhlas dotknutej osoby (SPZ)

6. občiansky preukaz

7. poplatok za členské a poistenie na obdobie platnosti PL (uhrádza sa v kancelárii, príp. na účet SPZ RgO Kysúc viď cenník poplatkov nižšie)

8. Poplatok za PL (uhrádza sa v kancelárii, príp. na účet OPK Čadca viď cenník poplatkov nižšie)

9. Aktuálny PL a preukaz člena SPZ

Všetky potrebné tlačivá si môžete stiahnuť v sekcii Dokumenty, resp. sú k dispozícii v tlačenej forme v kancelárii OPK Čadca. Dôsledným vyplnením všetkých údajov v tlačivách urýchlite proces spracovania Vašej žiadosti.

Vydávanie/predlžovanie platnosti PL sa riadi platným Metodickým pokynom, súčasťou ktorého je i cenník. Dostupný je v nasledovnom odkaze nižšie alebo na web stránke Slovenskej poľovníckej komory v sekcii "Poľovné lístky".

Metodický pokyn k PL a cenník poplatkov za vydanie/predĺženie platnosti PL.

Držiteľ PL, člen SPZ uhrádza poplatok za členské a poistné - na 1.r. vo výške 19,92 €

                                                                                         -//-              - na 5 r. vo výške 99,60 €

(Fyzické osoby- členovia SPK, uhrádzajú členský poplatok vo výške 20 €/rok a preukážu sa poistením uzatvoreným pre výkon práva poľovníctva v zmysle platných predpisov.)

 

Duričské skúšky 2021

Obvodná poľovnícka komora Čadca usporiada duričské skúšky pre jazvečíkov, teriérov, sliedičov a slovenských kopovov

v  týchto termínoch :

 

Duričské skúšky I.   : 06.-07.11.2021 - Ochodnica.          Propozície : Duričské skúšky I.

Duričské skúšky II.  :13.-14.11.2021 - Snežnica.              Propozície : Duričské skúšky II.

Duričské skúšky III. :27.-28.11.2021 - Lopušné Pažite.   Propozície : Duričské skúšky III.

 

Viac informácii v propozíciách priložených pri každom termíne.

 

Upozornenie :

Duričské skúšky ako hromadné podujatie sa budú riadiť aktuálne platným covid-automatom. Nakoľko okresy CA, KNM sú odo dňa 18.10.2021 v "čiernej" farbe, podujatie je možné zorganizovať len pri účasti 100% zaočkovanosti zúčastnených ( t.j. nepostačuje negatívny test).

Vodičov, ktorí nemajú absolvované očkovanie na covid-19, poprosíme o trpezlivosť pri uvoľňovaní opatrení. Následne ich budeme informovať o náhradnom termíne.

Ďakujeme za pochopenie.

Predbežné skúšky farbiarov II.- 2021

Obvodná poľovnícka komora Čadca bude organizovať dňa 16. októbra 2021 Predbežné farbiarske skúšky II.

Predbežné skúšky farbiarov môžu absolvovať všetky plemená farbiarov, slovenských kopovov, jazvečíkovitých duričov, tatranských duričov, štajerských duričov, ktoré dosiahnu v deň skúšok aspoň 12 mesiacov veku.

Uzávierka prihlášok je 09. októbra 2021.

Propozície nájdete v priloženom odkaze : PF2021

 
 

Hubertova puška 2021

Obvodná poľovnícka komora Čadca a SPZ RgO Kysúc Vás srdečne pozývajú na strelecký pretek Hubertova puška, ktorý sa uskutoční na strelnici Zákopčie, dňa 03.10.2021.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Viac informácií nájdete v priloženom odkaze : Hubertova puška 2021.

Oznámenie- dovolenka

             Obvodná poľovnícka komora Vám oznamuje, že naša  kancelária bude v dňoch 16.09.- 17.09.2021

ZATVORENÁ z dôvodu čerpania dovolenky.

Vďaka za pochopenie, želáme Vám všetko dobré.

 
 

Slovenský poľovnícky zväz - RgO Kysúc © 2014 

Počet návštev: