Plán práce OPK Čadca a SPZ RgO Kysúc 2018

OPK Čadca a SPZ RgO Kysúc v priebehu roka 2018 organizuje podujatia na poli poľovníckej osvety, strelectva, kynológie, na ktoré Vás srdečne pozývame. Harmonogram termínov jednotlivých podujatí nájdete v priloženom súbore.

 
 

Slovenský poľovnícky zväz - RgO Kysúc © 2014 

Počet návštev: