PREDLŽOVANIE PLATNOSTI POĽ. LÍSTKOV 2017

Obvodná poľovnícka komora Čadca upozorňuje držiteľov poľovných lístkov (ďalej "PL"), ktorým končí platnosť k 31.12.2017, a majú aj naďalej záujem pokračovať v činnosti v prospech prírody a poľovníctva, že žiadosti o vydanie/predĺženie platnosti PL je potrebné podať najneskôr 30 dní pred uplynutím doby platnosti PL (do 1.12.2017).

Žiadosti podané od 2.12.2017 už nebude možné považovať za žiadosť o predĺženie platnosti PL, ale za žiadosť o jeho vydanie spoplatnené podľa platného cenníka.

Zoznam držiteľov s končiacou platnosťou PL nájdete v priloženom súbore: ZOZNAM

 K predĺženiu platnosti poľovného lístka, resp. jeho vydaniu budete potrebovať:

1. vypísanú a podpísanú žiadosť

2. 2x Foto 3x3,5 cm (1x na PL, 1x na žiadosť)

3. oboznámenie so spracúvaním osobných údajov

4. súhlas dotknutej osoby (SPK)

5. súhlas dotknutej osoby (SPZ)

6. občiansky preukaz

7. poplatok za členské a poistenie na obdobie platnosti PL (uhrádza sa v kancelárii, príp. na účet SPZ RgO Kysúc viď cenník poplatkov nižšie)

8. Poplatok za PL (uhrádza sa v kancelárii, príp. na účet OPK Čadca viď cenník poplatkov nižšie)

9. Aktuálny PL a preukaz člena SPZ

Všetky potrebné tlačivá si môžete stiahnuť kliknutím na nižšie uvedené odkazy alebo ich nájdete v sekcii Dokumenty, resp. v kancelárii OPK Čadca. Dôsledným vyplnením všetkých údajov v tlačivách urýchlite proces spracovania Vašej žiadosti.

Žiadosť o vydanie/predĺženie platnosti PL

Súhlas dotknutej osoby

Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov

Súhlas člena SPZ (k poisteniu členov SPZ)

Cenník poplatkov za vydanie/predĺženie platnosti PL

Členské a poistné- na 1.r.=19,92 €

          -//-                  - na 5 r.= 99,58 €

 
 

Slovenský poľovnícky zväz - RgO Kysúc © 2014 

Počet návštev: