Podujatia

  OBVODNÁ POĽOVNÍCKA KOMORA V ČADCI V SPOLUPRÁCI SO 

SLOVENSKÝM POĽOVNÍCKYM ZVÄZOM RgO KYSÚC

oznamuje

priaznivcov strelectva, že 6.januára 2018 usporiada Trojkráľový pretek.

Propozície nájdete v odkaze: TROJKRÁĽOVÝ PRETEK

Pretek sa uskutoční pokiaľ bude k 5.1.2018 do 12.00 hod. prihlásených min. 10 strelcov.

Prihlasovanie prebieha vyplnením registračného formuláru.

Registrácia na aktuálne podujatia

Požadované vyplnenie *

Ako dotknutá osoba v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, dávam týmto svoj súhlas Usporiadateľovi podujatia, na spracúvanie mojich osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, e.mail, telefón, ktoré sú uvedené v tomto prihlasovacom formulári. Súhlasím zároveň so zverejnením mojich osobných údajov: (meno, priezvisko, adresa) a fotodokumentácie z priebehu a vyhodnotenia súťaže na webových stránkach usporiadateľa. Ďalej súhlasím so zverejnením mojich osobných údajov: (meno, priezvisko) a fotodokumentácie z priebehu a vyhodnotenia súťaže na propagačnom materiáli usporiadateľa (plagáty, informačné brožúry).

  Obnoviť obrázok  
 

 

 
 

Slovenský poľovnícky zväz - RgO Kysúc © 2014 

Počet návštev: