Predstavenstvo

Zoznam členov Predstavenstva RgO SPZ Kysúc

 

Predseda RgO SPZ Kysúc

Ing. Alojz Riško

Tajomník RgO SPZ Kysúc

Mgr. Ján Kubošek

   

Predseda ekonomickej komisie

Ing. Ján Ďurec

Predseda poľovníckej komisie

Ing. Daniel Janek

Predseda kynologickej komisie

Dušan Riško

Predseda osvetovej komisie Ing. Pavol Šutý

Predseda streleckej komisie

JUDr. Ján Macura

Predseda dozornej rady Ing. Alojz Balát
   

 

Zoznam členov predstavenstva OPK Čadca                          

 

Predseda OPK

JUDr. Milan Krčmárik

Podpredseda OPK

Ladislav Kozub

Člen predstavenstva OPK

Ing. Milan Franek

   

Predseda disciplinárnej komisie

JUDr. Michal Mravec

Predseda ekonomickej komisie

 

Predseda osvetovej komisie

Ing. Milan Franek

Predseda poľovníckej komisie

Ladislav Chreno

Predseda kynologickej komisie

Silvester Pastva

Predseda legislatívnej komisie

Ing. Marián Masarík

Predseda streleckej komisie

JUDr. Tomáš Kristek

Predseda dozornej rady

Ing. Alojz Balát

 

 

 

 
 

Slovenský poľovnícky zväz - RgO Kysúc © 2014 

Počet návštev: