Komisie

 Zoznam členov odborných komisií OPK Čadca

 

Osvetová komisia

Peter Pavlina

Jozef Vrábel

Ivan Zajac

 

Poľovnícka komisia

Peter Blahovec

Marián Dolinaj

Ing. Michal Ďurec

Peter Halvoník

Ladislav Chreno

Róbert Chreno

Jozef Kloska

Peter Koniar

Ladislav Kozub

JUDr. Martin Rišian

 

Hodnotiteľská komisia

Ing. Daniel Janek

Ing. Slavomír Marejka

+členovia poľovníckej komisie

 

Kynologická komisia

František Gavlák

Silvester Pastva

Peter Staník

Pavol Staník

Jozef Urbánek

 

Strelecká komisia

Mgr. Pavol Černek

Bc. Jozef Drugo

Július Griga

Igor Jedinák

Ján Kadura

Vladimír Kolembus

Jozef Kultán

Ľubomír Pijak

 

Legislatívna komisia

JUDr. Celestín Stehura

Ing. Ján Stenchlák

JUDr. Ladislav Ščury

 

Ekonomická komisia Ing. Vladimír Dlhopoček

 

 

 
 

Slovenský poľovnícky zväz - RgO Kysúc © 2014 

Počet návštev: